Borgå stads svenska marthakrets

Välkommen till marthakretsen Borgå stadsmarthor. Före detta Borgå stads svenska Marthaförening r.f. 

Hösten 2024 startar vi i september.  Välkommen med både nya och gamla medlemmar!   Vi önskar alla en fin sommar ! 

Våren 2022 blev vi en krets med namn Borgå stadsmarthor. Vi hör till föreningen Borgånejdens marthor r.f. och till Finlands svenska Marthaförbund r.f.     Föreningen Borgå stads svenska Marthaförening grundades år 1911 med verksamhetsområde Borgå stad med svenska som officiella språk. Vi fortsätter som en aktiv marthakrets med regelbundna träffar, oftats på marthalokalen Lundagatan 10 C 41.  Vi följer med aktualiteter, deltar i kulturella evenemang som teaterbesök, konstutställningar och exkursionen och har inbjudna gäster på besök. Vi deltar aktivt i program som ordnas av Borgånejdens marthor och Marthaförbundet.  Info om våra träffar finns på denna webbsida samt i tidningen Östnyland på tisdag, dagen före våra träffar under rubriken föreningar.  Välkommen med i vårt glada marthagäng !

 

Aktuellt

Verksamhet 2024

07.05.2024 kl. 17:45
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gemensam email adress:  stadsmarthorgmail.com

Carola Brygger kontaktperson                    carola.brygger@saunalahti.fi
045 641 8702