Borgå stads svenska marthakrets

Välkommen till marthakretsen Borgå stadsmarthor, före detta förening Borgå stads svenska Marthaförening r.f. 

Välkommen med nya och gamla medlemmar! 

Hösten 2023 träffar på Marthalokalen Lundagatan 10 C 41

Onsdag 27.9. kl 18:00;  vi planerar höstens program och trivs tillsammans. 

Onsdag 18.10. kl 18:00; 

Onsdag 8.11. kl 18:00;  vi får besök från Borgå Nya apoteket.

År 2022 blev vi en krets med namnet Borgå stadsmarthor. Vi hör till föreningen Borgånejdens marthor r.f. och till Finlands svenska Marthaförbund r.f.     Föreningen Borgå stads svenska Marthaförening grundades år 1911 med verksamhetsområde Borgå stad med svenska som officiella språk. Vi fortsätter som en aktiv marthakrets med regelbundna träffar, oftats på marthalokalen Lundagatan 10 C 41.  Vi följer med aktualiteter, deltar i kulturella evenemang som teaterbesök, konstutställningar och exkursionen och har inbjudna gäster på besök. Vi deltar aktivt i program som ordnas av Borgånejdens marthor och Marthaförbundet.  Info om våra träffar finns på denna webbsida samt i tidningen Östnyland på tisdag, dagen före våra träffar under rubriken föreningar.  Välkommen med i vårt glada marthagäng !

 

Aktuellt

Verksamhet 2023

20.06.2023 kl. 17:39
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gemensam email adress:  stadsmarthorgmail.com

Carola Brygger kontaktperson                    carola.brygger@saunalahti.fi
045 641 8702