Borgå stads svenska marthakrets

Välkommen till marthakretsen Borgå stadsmarthor, före detta förening Borgå stads svenska Marthaförening r.f. 

Före julen träffas vi ännu med en liten träff på Paahtimo Bar&Cafe, Mannerheimgatan 2, måndag 12.12. kl 17:00.  Ingen anmälan behövs.    Trevlig och lugn julväntan önskas!

Året 2023 startar vi på marthalokalen onsdag 25.1. kl 18:00.        Välkommna med också nya marthor! 

I april 2022 blev vi en krets med namnet Borgå stadsmarthor. Vi hör till den nygrundade föreningen Borgånejdens marthor r.f. och till Finlands svenska Marthaförbund. 

Föreningen Borgå stads svenska Marthaförening är grundad år 1911 med verksamhetsområde Borgå stad med svenska som officiella språk. Vi fortsätter som en aktiv marthakrets med regelbundna träffar, oftats på marthalokalen Lundagatan 10 C 41.  Vi följer med aktualiteter, deltar i kulturella evenemang som teaterbesök, konstutställningar och exkursionen.  Vi har inbjudna gäster på besök. Vi deltar aktivt i program som ordnas av Borgånejdens marthor och Marthaförbundet.  Info om våra träffar finns på denna webbsida samt i tidningen Östnyland på tisdag, dagen före våra träffar under rubriken föreningar.  Välkommen med!

 

Aktuellt

Verksamhet 2022

01.11.2022 kl. 12:45
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gemensam email adress:  stadsmarthorgmail.com

Carola Brygger kontaktperson                    carola.brygger@saunalahti.fi
045 641 8702