Välkommen till Borgå stads svenska Marthaförening rf

Vår förening är grundad år 1911 och vår hemort är Borgå stad, verksamhetsområde Borgå och vårt officiella språk är svenska.

Vi är en aktiv förening som sammankommer var 3:e onsdag kl 18 under höst och vårterminerna på Marthalokalen på Lundagatan 10C i Borgå centrum. Vi följer med aktualiteter, deltar i kulturella evenemang som teaterbesök, konstutställningar och exkursioner. Vi har också ibland inbjudna gäster på besök. Info om våra möten finns i Östnyland på tisdag, dagen före våra möten under rubriken föreningar. Välkommen med!

Kontaktuppgifter:  se ovan  KONTAKT

Program:  se ovan  EVENEMANG

Aktuellt