Borgå stads svenska Marthaförening

Välkommen till marthakretsen Borgå stadsmarthor, (före detta Borgå stads svenska Marthaförening rf). 

I april 2022 blev vi en krets med namn Borgå stadsmarthor. Vi hör till den nygrundade föreningen Borgånejdens marthor och till Finlands svenska Marthaförbund. 

Föreningen Borgå stads svenska Marthaförening är grundad år 1911 med verksamhetsområde Borgå stad med svenska som officiella språk. Vi fortsätter som en aktiv marthakrets med regelbundna träffar, oftats på marthalokalen Lundagatan 10 C 41.  Vi följer med aktualiteter, deltar i kulturella evenemang som teaterbesök, konstutställningar och exkursionen.  I bland har vi inbjudna gäster på besök. Vi deltar aktivt i program som ordnas av Borgånejdens marthor och Marthaförbundet.  Info om våra träffar finns på denna webbsida samt i tidningen Östnyland på tisdag, dagen före våra träffar under rubriken föreningar. Välkommen med!

 

Aktuellt

Verksamhet 2022

03.05.2022 kl. 12:00
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gemensam email adress:  stadsmarthorgmail.com

Carola Brygger kontaktperson                    carola.brygger@saunalahti.fi
045 641 8702                                                           
 

Birgitta Björkén-Kurki 
birgitta.kurkigmail.com
040 588 3408